Προϊόντα

Υγρά Κυκλώματος Ψύξης AGRIC
ANTIGEL - ANTIFREEZE
NF R 15601 type 1, VAG (G11), OPEL (QL130100), BMW (N600 B9.0), PORSCHE (G11), DAF (DW03245403)

Υγρό κυκλώματος ψύξης συμπυκνωμένο, βάσης αιθυλενογλυκόλης, χρήση μετά από αραίωση με νερό καθαρό χωρίς μεταλλικά άλατα, για προστασία από -12ο C έως -35o C,ανάλογα με την αναλογία ανάμιξης. Για όλους τους τύπους των οχημάτων (Ι.Χ, Φορτηγά, Δομικά, Αγροτικά,..) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους κινητήρων και συστημάτων ψύξης, αλουμινίου, από χυτοσίδηρο ή από κράμα αλουμινίου & χαλκού.
web design bmplus | web development bns